Jaké jsou sankce za pozdní podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí?

Jaké jsou sankce?
Za opožděné podání daňového přiznání delší než 5 pracovních dnů musí zaplatit poplatník pokutu podle § 250 daňového řádu, což je 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně.

Za každý den prodlení počínaje 5. pracovním dnem následujícím po dni splatnosti daně nebo zálohy na daň až do dne platby včetně vzniká povinnost pro poplatníka uhradit úrok z prodlení.

Výše úroku z prodlení je daňovým řádem upravena formou výpočtu jako součet roční výše REPO sazby vyhlašované Českou národní bankou platné pro první den kalendářního pololetí (k 1.1.2017 je 0,05 %; k 1.1.2018 0,50 %; k 1.7.2018 1,00 %) a navýšení o 14 procentních bodů.

Od 1.1. 2017 do 31.12.2017 je tedy výše úroku z prodlení 14,05 % z nezaplacené daně nebo zálohy na daň.

Od 1.1.2018 do 30.6.2018 je výše úroku z prodlení 14,50 % z nezaplacené daně nebo zálohy na daň.

Po posledním zvýšení 2T REPO sazby ČNB platné od 28.6.2018 se mění i výše úroku z prodlení z nezaplacené daně nebo zálohy na daň na 15,00 %, a to od 1.7.2018. ČNB letos (v roce 2018) zvýšila sazby již několikrát a do konce roku 2018 zvedne REPO sazbu pravděpodobně ještě jednou.

Na poslední chvíli?
Nenechávejte řešení této daně na poslední chvíli. Ideální je hned po obdržení vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí nechat případ posoudit a připravit si potřebné dokumenty. Vyhnete se tak stresu i případným finančním sankcím.

Nabyté nemovitosti se oceňují ve stavu k datu účinnosti nabytí vlastnictví nemovité věci. Tedy ideálně ještě dříve než ji nabyvatel začne mohutně rekonstruovat.

Nechcete se tím vůbec zabývat? Hledáte někoho, kdo přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí vyplní za Vás a předá Vám ho se všemi instrukcemi, co a jak?

Jaroslav Nováček, 16 let praxe, realitní makléř
tel.: 725 521 554, e-mail: jaroslav.novacek@bulldog-reality.cz

Jaroslav Nováček
Jaroslav Nováček žije na Praze 8 se svou přítelkyní Katkou a francouzským buldočkem Huginou, má dvě dcery - Kačku a Natálku. Jeho profese je realitní makléř s více než 16 lety praxe, investor do nemovitostí a leader v síťovém marketingu. Je vášnivým propagátorem svobodného podnikání. Více o něm najdete zde.
Komentáře