ODHAD TRŽNÍ CENY

Známe cenu Vaší nemovitosti, a Vy?

Pokud jste už někdy prodávali nebo kupovali nemovitost, pojem „znalecký posudek“ jste již jistě slyšeli. Kromě tohoto spojení slýcháme i termíny jako „odhad tržní ceny“ nebo „tržní ocenění“ či jen „odhad“. Každý z těchto výrazů se zásadně liší a vždy záleží na tom, k jakému účelu „posudek“ potřebujete.

Znalecký posudek, jak už z názvu vyplývá, zpracovává soudní znalec, ovšem cena stanovená dle posudku soudního znalce nemá většinou s tržní hodnotou nic společného. Jak je to možné? Znalec při stanovení ceny provádí výpočet podle vyhlášky vydané Ministerstvem financí. Bohužel tyto tabulkové hodnoty neodráží skutečnou hodnotu nemovitosti za kterou se dá v daný čas nemovitost prodat na trhu. I když přihlíží k velikosti města, stáří nemovitosti, stavebnímu materiálu apod., nepracuje se zásadními faktory, jako jsou například orientace nemovitosti do hlučné silnice či do parku, vysoké náklady na bydlení, oblíbenost či neoblíbenost lokality, absence zpevněné příjezdové cesty, přízemí či nejvyšší patro, absence výtahu, dopravní dostupnost, dispozice nemovitosti,  atd. A právě tyto faktory jsou potřeba zohlednit při nastavení reálné odpovídající tržní ceny reflektující aktuální realitní trh.

Potřebujete-li odhad tržní ceny pro účely prodeje a chcete-li zjistit, za kolik se dá Vaše nemovitost na trhu prodat, jsme Vám plně k dispozici.